Over ons

Onze missie

Jaarlijks groeit het aantal mensen met dementie. 1 op de 5 mensen krijgt de diagnose dementie op jongere of oudere leeftijd. Deze groep mensen met dementie blijft steeds langer zelfstandig thuis wonen.

 

Zelfthuis voelt zich maatschappelijk betrokken bij deze ontwikkeling. Steeds meer is er aandacht voor de mens en zijn gezondheid in plaats van alleen de ziekte. Zelfthuis ziet dit en heeft daar aandacht voor. Door de woning naar de wensen en behoeften van de klant in te richten en rekening te houden met de belevingswereld van de klant (de klant heeft bijvoorbeeld het idee dat het 1990 is) zal iemand zich meer thuis voelen. Dit zorgt voor minder onrust, minder zorginzet en een minder belaste mantelzorger.

 

Dit alles zegt genoeg over de ontwikkeling die gaande is en hoe wij daar als Zelfthuis mee om kunnen gaan. Voor zowel klant, mantelzorger en maatschappij is het een grote meerwaarde als mensen met dementie zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Er is ons dus alles bij gebaat om te kijken hoe we hier maximaal op in kunnen zetten en vorm te geven samen met elkaar. 

Ons team

Ons team is opgeleid in toegepaste gerontologie. Wij zijn gespecialiseerd in de ouder wordende mens. Wij vinden het belangrijk dat de mens centraal staat en er niet gewerkt wordt voor maar met mensen.

De passie voor het helpen van mensen met dementie en thuistechnologie is ontstaan door de huidige trends. Mensen worden ouder, de groep mensen met dementie groeit, de zorg ervaart een grote belasting en technologische innovaties nemen toe. Alleen de verbinding tussen deze trends is onderbelicht. Technologische innovaties kunnen heel veel betekenen voor mensen met dementie, mantelzorgers én de zorg. 

Omdat thuistechnologie zoveel kan betekenen voor iemand met dementie en zijn/haar omgeving willen wij hier een verbindende rol in nemen!