Onze Visie

Visie

“Zelfthuis” kijkt niet naar de ziekte maar naar de mens. Wat zijn uw wensen en behoeften rondom thuis wonen? Wat is voor u belangrijk? Daarnaast kijken wij naar praktische aspecten, waaronder budget, sociale netwerk en infrastructuur (internet- en telefoonverbinding) van de klant. Op basis hiervan stellen wij voor u een op maat gemaakt en inzetbaar adviesrapport op van kansrijke domotica en andere niet-technologische hulpmiddelen.

Missie

Zelfthuis voelt zich maatschappelijk betrokken bij de ontwikkeling ‘langer thuis wonen’. Steeds meer is er aandacht voor de mens en zijn gezondheid in plaats van alleen de ziekte. Zelfthuis ziet dit en heeft daar aandacht voor. Door de woning naar de wensen en behoeften van de klant in te richten met domotica en andere niet-technologische hulpmiddelen en rekening te houden met de belevingswereld van de klant (de klant heeft bijvoorbeeld het idee dat het 1990 is), zal iemand zich meer thuis voelen. Dit zorgt voor minder onrust, minder zorginzet en een minder belaste mantelzorger.